Pokiaľ Vám časy skupinových lekcií nevyhovujú, alebo chcete individuálny prístup lektora, máme pre Vás možnosť vyskúšať si súkromné lekcie.

Možno Vám spoločné lekcie nestačia, máte pocit, že niektoré techniky nevykonávate správne, chcete intenzívnejšie prehlbovať svoju prax alebo máte zdravotné problémy vyžadujúce si špeciálne zostavené hodiny.

Súkromné lekcie vieme zostaviť presne podľa Vašich potrieb a vo Vami zvolenom tempe a frekvencii.

Ak máte záujem o bližšie informácie o individuálnych hodinách, alebo sa priamo chcete zaregistrovať, napíšte nám na info@harmonystudio.sk.