A S T A N G A    J O G A : patrí k najstarším, tradičným systémom / školám jogy a vychádza z pôvodnej filozofie, kde základom praktikovania jogy je práca s dychom, mysľou a telom pričom nám pomáha porozumieť a upriamiť pozornosť na seba samého.

ASTANGA je systém jogy založený na prepojení dychu s pohybom pri striedaní pozícií v presne stanovenom slede (sérii pozícií). Astanga joga pracuje s vnútorným ohňom a energiou, ktoré v spojení s dychom a pozíciou zbavujú naše telo toxínov, robia ho pevným, silným a zároveň pružným a zdravým. Systém Astangy predstavuje dynamickejšiu formu jogy, pri ktorej sa potíte, čím dochádza k čisteniu fyzického tela.

Cvičenie sa prispôsobuje každému podľa jeho fyzických schopností, ohybnosti, sily a výdrže – neexistuje jedna „správna“ pozícia, ale pre každého je možné nájsť variáciu podľa jeho možností a zdravotných alebo fyzických obmedzení.

Aj keď astanga joga môže na prvý pohľad pôsobiť ako náročne fyzické cvičenie ktoré sa venuje iba telu a jeho flexibilite, nie je to tak. Ásana /pozícia tela/  je len prostriedok k tomu aby ste mohli precítiť hĺbku jogy. Vďaka vedomému dýchaniu môžete precítiť silu dychu a zažiť stav kedy sa utíši myseľ a vy dokážete precítiť hlbší kontakt so sebou. V tomto systéme jogy sa precízne spája pohyb s dychom a aj vďaka tomu je praktizovanie astanga jogy meditáciou v pohybe.

Astanga joga (cvičenie pozícií) sa praktizuje dvomi rôznymi spôsobmi a to tradičným mysore štýlom alebo formou vedenej hodiny:

M Y S O R E   Š T Ý L:   je pôvodný a primárny spôsob praktizovania ásan (pozícií) v Astanga yoga systéme. Je špecifický hlavne tým, že cvičiaci nejdú jedným tempom, ale každý jednotlivec robí svoju vlastnú prax, čo znamená, že si všíma výhradne sám seba a svoje vlastné možnosti. Vysvetlenie pozícií a ich správne pochopenie, dýchanie a ďalšie aspekty praxe sú vysvetľované cvičiacim postupne na základe individuálneho prístupu a podľa úrovni pokročilosti.  Učiteľ vás podľa vašich schopností a možností posúva v zostave ďalej, prípadne pomáha podľa potreby s prevedením, technikou, alebo pochopením pozície. Táto metóda dáva každému potrebný čas a priestor na dôkladné osvojenie, pochopenie a zapamätanie jednotlivých ásan a ich postupnosti.  Je to veľmi prirodzený a inštinktívny spôsob budovania jógovej praxe.

Hodiny sú vhodné pre všetky vekové kategórie, telesné konštitúcie a rôzne stupne pokročilosti v jóge.

Mysore štýl je najlepšou voľbou aj pre začiatočníkov.

V E D E N Á    H O D I N A: Od Mysore štýlu sa líši najmä tým, že učiteľ cvičiacich slovne sprevádza. Skupina je vedená jedným rovnakým tempom cez sekvenciu pozícií. Pri vedení učiteľ hovorí aj základné pokyny, ako správne použiť dych, koncentráciu a ako otočiť svoje zmysly do svojho vnútra a tým urobiť jogu naozaj jogou. Na vedenej hodine však nie je priestor na detailnejšie vysvetľovanie pozícii, učenie sa nových pozícii ani individuálny prístup.

Táto hodina je vhodná pre pokročilejších, ktorí už vedia sami praktizovať nejakú časť pozícií v rámci astanga primárnej série.