Seminár RODINNÝCH KONŠTELÁCIÍ a pohybov duše

KEDY : sobota 18.5 od 14:00 do 17:30

Seminár je zameraný na harmonizáciu a odblokovanie týchto oblastí v životoch všetkých prítomných účastníkov:
– rodinné vzťahy a rodové línie, vzťahové väzby a ľudské korene
– pochopenie a integrácia psychohygieny vzťahov do života
– nájdenie správneho miesta účastníkov v spoločnosti a ich
zaradenie do jej prirodzenej hierarchie
– domov, zázemie, osobné témy, vzťah k sebe a iným, manželstvo, partnerstvo, rodičovstvo, deti, vnúčatá…

Lektorka: SILVIA MARISI (SR, ČR, FR, VB a Španielsko), www.StastnaRovnovaha.sk a www.ProfitMedia.sk

Energetické vyrovnanie
-70 € za účasť a postavenie vlastnej konštelácie podľa objednávky účastníka,
-38 € za účasť, ktorá má tiež hlboký ozdravný a očistný účinok na všetkých prítomných

Rezervácia miesta: info@Stastnarovnovaha.sk

Teším esa na Vás 🙂