Popri pracovných a rodinných povinnostiach som našla naplnenie, životnú filozofiu,
relax, osobnú disciplínu, zdravý životný štýl a vnútornú harmóniu v dlhoročnom praktikovaní
rôznych druhov jogy.
Joga sa stala mojou každodennou medicínou na mnoho rokov. Avšak dlho hľadaný
hlbší duchovný rozmer, silu terapeutickej meditácie a techník na ovládanie mysle som
objavila až v starodávnej dlho utajovanej kráľovskej Kundalini joge. Umenie meditácie,
cvičebné zostavy, dýchacie techniky, liečebné účinky techník starých majstrov a možnosť
kultivovať svoje Vedomie ma natoľko upútali, že som sa rozhodla preniknúť do ich tajomstiev hlbšie. To bol dôvod, prečo som sa rozhodla absolvovať Medzinárodnú školu Kundalini jogy
v Prahe. Svoje vzdelanie a odbornosť si naďalej prehlbujem absolvovaním vyššieho levelu pod záštitou medzinárodnej organizácie KRI.
Ponúkam lekcie a kurzy Školy meditácie, pránické techniky, liečivé cvičebné zostavy,
prácu s kvantovou energiou ale taktiež rôzne postupy a techniky práce s multidimenzionálnou  predstavivosťou a tvorivosťou. Vítaní sú všetci, ktorí majú záujem o hlbšie napojenie sa na svoju Dušu, vnútornú múdrosť, intuíciu a bezpodmienečnú lásku.
Sprevádzam ľudí na ceste k nadobudnutiu rovnováhy, na ceste k udržaniu tela a
mysle v plnom zdraví v dobrej fyzickej a psychickej kondícii.
Výsledkom tejto práce je život v harmónii, v súlade so svojimi darmi a poslaním.
Potom sme s ľahkosťou a radosťou prospešní pre seba, pre svoje okolie a zároveň pre dobro a blaho celku.
Ak vnímaš aj ty nastupujúci Vek Vodnára ako príležitosť na hlbší ponor a šancu na zvyšovanie úrovne svojho Vedomia, si tu správne.
Stará múdrosť hovorí: „Keď je žiak pripravený, učiteľ sa objaví.“ Som sprievodca na ceste k osobnej rovnováhe.  Som tu a som Ti k dispozícii.

Sita