1. zrušenie dohodnutej rezervácie skôr ako 24 hodín pred konaním lekcie akceptujeme a zrušenie nie je spoplatnené,
  2. pri zrušení rezervácie klientom menej ako 24 hodín pred začatím lekcie jogy je storno poplatok vo výške 100 % z ceny.

DOLEŽITÉ UPOZORNENIE: Účastník pobytu vopred informuje lektorku/lektora o prípadných zdravotných obmedzeniach pred začatím pobytu a potvrdzuje, že cvičí na vlastne riziko. Cvičenia sú vytvorené  pre ľudí bez zdravotných obmedzení. V prípade, že má účastník akékoľvek zdravotné problémy, je jeho zodpovednosťou prekonzultovať plánované cvičenie jogy so svojim lekárom. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek zdravotné riziká či úrazy pri využívaní služieb objednávateľom.

Ak klient odstúpi z jogového pobytu

  • 90 dní pred začiatkom jeho začiatkom, bude mu vrátená zaplatená cena v plnej výške
  • 60 dní pred jeho začiatkom, zaplatí skutočnú výšku nákladov, ktoré organizátor uhradil
  • 30 dní pred jeho začiatkom zaplatí cenu v plnej výške

V prípade zrušenia pobytu zo strany organizátora (napr. nízky počet prihlásených, vyššia moc ) bude objednávateľovi vrátená zaplatená cena v plnej výške.

Zrušenie pobytu je vždy potrebné urobiť čo najskôr písomne s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov a termínu pobytu.

Ak si klient nájde za seba náhradu, dohodnú si finančné vyrovnanie vzájomne.

PODMIENKY ÚČASTI NA KURZOCH 

Účastník kurzu vopred informuje lektorku/lektora o prípadných zdravotných obmedzeniach pred začatím kurzu a potvrdzuje, že cvičí na vlastne riziko.

Účastník si môže nahradiť jednu lekciu zo zdravotných dôvodov. V prípade, že účastník kurzu vie dátum svojej neprítomnosti oznámi to lektorovi / lektorke na začiatku kurzu.

Účastník vždy informuje lektora / lektorku o svojej neprítomnosti vopred.

Náhrady prebiehajú na lekciách daného lektorky/lektora podľa rozvrhu.

Vynechanú lekciu je potrebné si nahradiť najneskôr do ukončenia aktuálneho kurzu.

V prípade neprítomnosti lektorky/lektora na kurze, je lektorka/lektor povinná/ý si zabezpečiť adekvátnu náhradu, alebo lekciu nahradiť v inom termíne.

Skupinové lekcie

Jednorazový vstup 60 min. 10 €
Gravid joga 60 min. 12 €
Jin joga 80min., max.7 osôb 12 €
Jednorázový vstup ONLINE lekcia 7 €
Permanentka 10 vstupov 75 € (platnosť 3 mesiace)
Permanentka 10 vstupov na senior jogu 60 € (platnosť 3 mesiace)
Permanentka mesačná, neobmedzený vstup na lekcie ( viazaná na meno ) 70 € (platnosť 4 týždne)

Lekcie jogy mimo Harmony studio – 60 minút

1 osoba 55 €
2 osoby 80 €
skupinky podľa dohody

VIP karta

1 rok (neobmedzené vstupy+extra výhody) 690 €

Individuálne lekcie – 60 minút

1 osoba 40 €
2 osoby 60 €
3 osoby 70 €

Individual classes in English – 60 minutes

1 person 40 €
2 people 60 €
3 people 70 €

Prenájom priestorov

1 hodina 40 €
2 hodiny 60 €
3 hodiny 90 €
1 deň 220 €
2 dni 350 €

Upozorňujeme, že v Harmony studiu je možné platiť len v hotovosti.

Pri nekomerčnom prenájme/udalosti, za účelom pomoci, podpory a podobne, vieme poskytnúť priestor aj ZADARMO

STORNO LEKCIÍ

PERMANENTKY A VIP ČLENSTVÁ PLATIA NA VŠETKY OTVORENÉ LEKCIE V ROZVRHU. Neplatia na kurzy, workshopy a špeciálne akcie.
PLATNOSŤ PERMANENTIEK JE NEMENNÁ a môže sa predĺžiť iba zo zdravotných dôvodov. O jej predĺženie musí byť požiadané v čase kedy je ešte permanentka platná. PERMANENTKY SPÄTNE NEPREDLŽUJEME. Lekcie v Harmony štúdiu prebiehajú pri minimálnom počte 3 osoby a je potrebné sa na lekciu prihlásiť minimálne 90 min pre začiatkom lekcie. Ďakujeme za pochopenie

V prípade záujmu, môžete vaše permanentky a VIP členstvá použiť aj v online priestore.

VIP ročné členstvo, platí 12 mesiacov odo dňa zakúpenia. Presný dátum aj meno, je uvedené na VIP karte, ktorú klient obdrží.

VIP členstvo je neprenosné, je viazané na meno.

VIP členstvo Vám umožňuje neobmedzený vstup na všetky skupinové otvorené lekcie jogy v Harmony štúdiu podľa platného rozvrhu.

VIP členstvo Vám umožňuje používať všetky pomôcky v priestoroch štúdia bezplatne.

Harmony štúdio garantuje minimálne 6 lekcii jogy za týždeň.

Máme právo rozvrh lekcií meniť podľa potreby a počtu osôb na hodinách.

Všetky skupinové lekcie jogy sú lektorom VŽDY odcvičené pri minimálnom počte 3 osoby.

VIP člen má 10%  zľavu na kurzy, workshopy a semináre (aj celodenné a víkendové) organizované v Harmony štúdiu.

VIP člen má 10 % zľavu na tovar Harmony štúdia.

VIP členstvo platí aj na online lekcie v reálnom čase.

Harmony štúdio môže byť zatvorené v čase dovolenky, maximálne však 2 týždne za rok.

V prípade že dôjde k nepredvídaným okolnostiam (napr. zdravotný problém lektorka/lektorky, iné vyššie nariadenia) má Harmony štúdio právo lekcie jogy počas tejto doby zrušiť, alebo presunúť do ONLINE priestoru a platnosť členstva sa nepredlžuje.

Zakúpením VIP karty súhlasíte so všetkými týmito pravidlami a podmienkami VIP členstva.